Zaprogramuj swoją przyszłość
koszalin_traugutta

Zespół Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie

Pilotażowym wdrożeniem programu został objęty Zespół Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie, gdzie od listopada na zajęciach dodatkowych młodzież uczy się postaw programowania, a zwłaszcza języka JAVA (więcej o współpracy).

Od pilotażowego wdrożenia do ogólnopolskiego projektu

Kilka słów na wstępie

Nowoczesna gospodarka nie może istnieć bez nowoczesnych technologii. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów w zakresie IT. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, w listopadzie 2015 roku, Transition Technologies podpisała umowę o współpracy z Zespołem Szkół nr 9 w Koszalinie.

Zakres współpracy

Współpraca między Transition Technologies a szkołą obejmuje m.in.:

  1. powstanie koła informatycznego „Koło Programistów”,
  2. organizację konkursów wewnątrzszkolnych z zakresu informatyki,
  3. objęcie patronatem jednej z klas
  4. współtworzenie „siatki godzin” dla klasy objętej opieką.

Zajęcia z programowania odbywają się dla uczniów klas III i IV technikum. Ponadto, szkoła ma możliwość zorganizowania dodatkowych godzin z nauki programowania dla uczniów ze środków przyznawanych przez Urząd Miasta.
Dzięki zawartemu porozumieniu dla najlepszych uczniów klasy objętej patronatem firma przewidziała staże wakacyjne, spotkania z pracownikami biura w Koszalinie, prezentacje i prelekcje na temat wybranych technologii informatycznych, najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.

Współpraca przewiduje również organizację szkoleń i prezentacji pod hasłem „Informatyka, jakiej nie znacie…”. Głównym celem ma być pokazanie młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ciekawych technologii, produktów i rozwiązań informatycznych projektowanych w Koszalinie. Dzięki temu przedstawione zostaną możliwości rozwoju, dalszej nauki oraz znalezienia pracy bez konieczności wyjazdu do większych miast. Spotkania będą organizowane wspólnie z Urzędem Miasta, natomiast prelegentami będą pracownicy koszalińskiego oddziału Transition Technologies.

Zajęcia w nowym semestrze:

  • zajęcia prowadzone w wymiarze 2 h w tygodniu
  • I semestr – podstawy programowania z Javy, co to za język, jak jest skonstruowany, styl kodu (informacje ogólne, wprowadzenie),
  • II semestr – odwzorowywanie rozwiązań przemysłowych, uczniowie samodzielnie piszą gotowe rozwiązania.
  • zajęcia prowadzone są przez pracowników TT z udziałem nauczycieli.

Galeria


Zdjecia pochodzą z archiwum Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie oraz archiwum Transition Technologies

Contact

Justyna Nowacka

J.Nowacka2@tt.com.pl
Mobile: +48 609 375 675