Zaprogramuj swoją przyszłość

TRANSITION TECHNOLOGIES W SZKOŁACH ŚREDNICH

Zaprogramuj
swoją przyszłość.
Już dziś.

O programie

„Zaprogramuj swoją przyszłość” to ogólnopolski program edukacyjny mający na celu podnoszenie praktycznych umiejętności z zakresu programowania wśród uczniów klas ponadgimnazjalnych o profilach informatycznych.

Postęp i rozwój nowoczesnych technologii powoduje, że znaczącą rolę na rynku pracy pełnią osoby o kompetencjach z zakresu informatyki. Już dziś, w Polsce brakuje ok. 50 tys. wykwalifikowanych specjalistów w branży IT, natomiast w całej Unii Europejskiej aż 10 razy tyle. Obecny trend rozwoju nowoczesnych technologii będzie jeszcze przez długie lata determinować naszą przyszłość.

Przyszłość ma na imię programowanie.

Kto i gdzie?

Program „Zaprogramuj swoją przyszłość” powstał z inicjatywy Transition Technologies, polskiej firmy informatycznej, która od 25 lat tworzy mobilne aplikacje oraz nowoczesne rozwiązania dla przemysłu.

Programem zostaną objęte miasta, w których firma Transition Technologies ma swoje regionalne oddziały tj.: Koszalin, Kielce, Lublin, Łódź, Ostrów Wielkopolski oraz Białystok.

Jak to działa?

Program, który jest realizowany w szkołach partnerskich obejmuje 7 głównych obszarów:

Uczniowie na zajęciach dodatkowych prowadzonych przez pracowników firmy w ich szkole, zdobywają wiedzę z zakresu podstaw programowania, co sprawia, że są lepiej przygotowani do pracy.

Program realizowany jest przez firmę Transition Technologies oraz szkoły średnie przy współpracy władz miasta.

Jakie są nasze cele?

Zrealizowane programy

Koszalin

Kielce

Łódź

Białystok